Komplexní řešení pro jednoduché sledování polohy vozidel na dopravní síti, které obsahuje:
– jednotky pro sledování polohy Ultimate 3.1 a Ultimate 3.2
– přenos dat ze zařízení prostřednictvím sítě SIGFOX
– aplikaci pro správu a dohled

Architektura

Zařízení umístěné na pohybujícím se vozidle v daných intervalech zasílají informace o GPS poloze prostřednictvím sítě internetu věcí SIGFOX do vyhodnocovacího portálu. Zde jsou všechny údaje připraveny pro další použití.


Přenos dat

Přenos dat ze zařízení prostřednictvím sítě SIGFOX, která má následující vlastnosti.
– komunikace probíhá v bezlicencovaném pásmu 868 MHz
– v zařízeních není žádná SIM karta, komunikaci zajišťuje speciální modem
– data ze zařízení jsou uložena v cloudu, odtud jsou přístupná prostřednictvím rozhraní obslužné aplikace do 1 sekundy po odeslání informace ze zařízení
– neexistuje žádný roaming, SIGFOX funguje tam, kde je pokrytí

Díky nové technologii přenosu dat je možné zařízení konstruovat jako energeticky velmi úsporné (vydrží několik let)
– zařízení se na základě impulzu zapne, vykoná definovanou činnost, odešle danou informaci a zase se vypne
– zařízení odesílá malé zprávy (max. 12 Byte)
– zařízení odesílá omezený počet zpráv denně (max. 140 denně)
– pro odeslání stačí vysílací výkon 25 mW

Aplikace pro správu a dohled

Všechna data ze zařízení jsou připraveny pro další použití ve vyhodnocovacím portálu IoTsmart.cloud. Funkcionality portálu.
– evidence událostí (GPS poloha, rozjezd, zastavení)
– zobrazení stavu a polohy zařízení v mapě či v tabulce
– vyhodnocení nárazu a přenos informace o poškození nákladu
– vyhodnocení průběhu přepravy (prostoje, ujetá vzdálenost, ...)
– alerty
– možnost doplnění sledování dalších parametrů (teplota, porušení elektronické plomby, …)